Комунални радови у Крагујевцу нису стали упркос високим температурама

Упркос високим температурама које у последњих неколико дана достижу чак и до 40 степени, комунални радови у Крагујевцу одвијају се без проблема.

Планиране активности на терену почињу од раних јутарњих часова и трају док временске температуре дозвољавају уз честе паузе и расхлађивање, а у појединим секторима рад је организован у две смене.
Сектор нискоградње изводи радове на асфалтирању припремљених површина, гребању деформисаних асфалтних површина, као и крпљењу и санирању ударних рупа.
Извршени су радови у месним заједницама Маршић, Шењ, Сугубина, Пајазитово, као и улицама Чегарској, Зеленгорској и Тихомира Вуксановића.
У току је насипање локалног пута у МЗ Десимировац, гребање деформисаних асфалтних површина у Дуленима, асфалтирање фрезованих површина у Великој Сугубини и рад булдожером на локалним путевима у Врбици.
За наредни период планирани су радови на фрезовању деформисаних асфалтних површина и крпљењу ударних рупа на путним правцима Мала Врбица – Шењ и Дулене – Велике Пчелице, као и припрема за асфалтирање улице Миодрага Шуковића у МЗ Петровац и наставак асфалтирања улице Драгана Панића у МЗ Сушица.
Од почетка године извршено је асфалтирање улица у више крагујевачких насеља (Угљешница, Виногради, Станово, Белошевац, Баљковац, Јарушице, Маршић, Сушица, Ердоглија), а укупна вредност изведених радова за првих 6 месеци износи око 57 милиона динара.

У претходном периоду извршено је обележавање паркинг места на више локација у граду, а свакодневно се изводе радови на обележавању хоризонталне сигнализације (пешачки прелази, разделне траке и остале ознаке на коловозу), као и поправка оштећене и уградња недостајуће вертикалне сигнализације и опреме пута.

Такође, обављају се и радови на хортикултурном уређењу града у две смене. Тренутно се косе површине корита реке Лепенице, на кружним токовима Фиат и Крст, код аутобуске станице, код хале „Језеро“ и у насељима Бубањ, Солидарност и Први мај.
Врши се окопавање и орезивање дрворедних садница, окопавање и плевљење ружа и расаде, као и замена и фарбање штафни на парковским клупама. Свакодневно се обавља и поливање дрворедних садница и цветне расаде.