Комунални трактор добио нову примену

Комунални трактор који је набављен крајем претходне године за потребе зимске службе,  додатком новог прикључка – тарупа за кошење траве, добио је нову примену и користиће се током читаве године.

Овај трактор мањег габарита посебно је погодан за кошење у насељима и парковима, а допринеће да се у наредном периоду одржавање јавних зелених површина у граду обавља лакше и ефикасније.

За разлику од малих косачица које дневно могу да покосе максимално 4.000 м2, трактори са тарупом имају до шест пута већи капацитет кошења.

Применом ове машине данас је обављено кошење већих травнатих површина у Креативном парку и у насељу Застава.