Анализа исправности воћа, поврћа и млечних производа на пијацама у Крагујевцу

У циљу провере хемијске исправности производа Институт за јавно здравље Крагујевац је 28. маја 2021. године обавио узорковање сезонског воћа и поврћа на Кванташкој пијаци у Крагујевцу и контролу микробиолошке исправности млечних производа на пијаци „Ердоглија“.

На основу стручног разматрања испитиваних параметара утврђено је да у узорцима трешања, јагода и младог кромпира нема присуства пестицида и тешких метала и да су здравствено безбедни за употребу.

Анализа микробиолошке исправности млечних производа је показала да два узорка сира не испуњавају прописане услове.

Продавцима чији производи нису микробиолошки исправни забрањена је продаја до доношења анализа којима доказују исправност производа и наложено им је да побољшају мере хигијене у свим фазама производње и промета.