Анализа микробиолошке исправности намирница на пијацама Ердоглија и Аеродром

У циљу провере микробиолошке исправности намирница у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац 17. априла 2021. године извршено је узорковање млечних и сухомеснатих производа на пијацама Ердоглија и Аеродром.

Резултати стручног разматрања испитиваних параметара су показали да су узорци сухомеснатих производа микробиолошки исправни за употребу.

Од 10 узорака сира и кајмака анализом је утврђено да 2 производа нису микробиолошки исправна и код њих је утврђено присуство Ешерихије коли.

Закупцима чији производи нису здравствено безбедни забрањена је продаја до доношења исправних анализа и наложено им је да побољшају мере хигијене у свим фазама производње и промета.