- Datum licitacije: 14.01.2022. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 05.01.2022.

- Datum licitacije: 29.12.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 22.12.2021.

- Datum licitacije: 29.12.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 21.12.2021.

- Datum licitacije: 28.12.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 21.12.2021.

- Datum licitacije: 28.12.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 21.12.2021. 

- Datum licitacije: 28.12.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 21.12.2021.

- Datum licitacije: 28.12.2021. u 11:00h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 21.12.2021.

- Datum licitacije: 28.12.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 21.12.2021.

- Datum licitacije: 27.12.2021. u 10h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 17.12.2021.

- Datum licitacije: 27.12.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 17.12.2021.

- Datum licitacije: 03.12.2021. u 11h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 30.11.2021.
 - Datum licitacije: 29.11.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas
Datum objave: 22.11.2021. 

- Datum licitacije: 29.11.2021. u 11:30h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora -lokal na "Bozman" groblju.

Oglas

Datum objave: 22.11.2021.

- Datum licitacije: 26.11.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 19.11.2021.

- Datum licitacije: 26.11.2021. u 10h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 18.11.2021. 

- Datum licitacije: 25.11.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 17.11.2021. 

- Datum licitacije: 25.11.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 17.11.2021.

- Datum licitacije: 25.11.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 17.11.2021.
 

- Datum licitacije: 25.11.2021. u 11:00h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 17.11.2021.

- Datum licitacije: 24.11.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 17.11.2021.
- Datum licitacije: 24.11.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom".

Oglas
Datum objave: 17.11.2021.
- Datum licitacije: 29.10.2021. u 10h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas
Datum objave: 21.10.2021.
 

- Datum licitacije: 29.10.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 21.10.2021.

- Datum licitacije: 29.10.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 21.10.2021.

- Datum licitacije: 29.10.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 21.10.2021.
 

- Datum licitacije: 29.10.2021. u 11:00h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 21.10.2021.

- Datum licitacije: 28.10.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 21.10.2021.

- Datum licitacije: 26.10.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 20.10.2021.

- Datum licitacije: 26.10.2021. u 10h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 20.10.2021.

- Datum licitacije: 25.10.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 19.10.2021.

- Datum licitacije: 22.10.2021. u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za prodaju sredstava preduzeća kao sekundarne sirovine - staro gvožđe po kg.

Oglas

Datum objave: 15.10.2021.

- Datum licitacije: 21.10.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup lokala na pijacama "Aerodrom", "Šarena", "Bubanj" i "Erdoglija".

Oglas

Datum objave: 15.10.2021.

- Datum licitacije: 30.09.2021. u 11h - "JKP Šumadija Kragujevac" Industrijska 12, kancelarija br. 9

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora -lokal na "Bozman" groblju.

Oglas

Datum objave: 24.09.2021.

- Datum licitacije: 27.09.2021. u 10h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 20.09.2021. 

- Datum licitacije: 29.09.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 20.09.2021.

- Datum licitacije: 29.09.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup lokala na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 20.09.2021.

- Datum licitacije: 28.09.2021. u 12:00h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.
 

- Datum licitacije: 28.09.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.

- Datum licitacije: 28.09.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.

- Datum licitacije: 27.09.2021. u 11:00h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.

- Datum licitacije: 24.09.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.

- Datum licitacije: 24.09.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 17.09.2021.

- Datum licitacije: 07.09.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora.

Oglas

Datum objave: 30.08.2021. 

- Datum licitacije: 26.08.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 18.08.2021.

- Datum licitacije: 27.08.2021. u 10h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

 Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 25.08.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 25.08.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 25.08.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 25.08.2021. u 10:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 24.08.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 24.08.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 17.08.2021.

- Datum licitacije: 13.08.2021. u 11h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u lokala restorana na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 09.08.2021. 

- Datum licitacije: 29.07.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 20.07.2021.

- Datum licitacije: 28.07.2021. u 09.30h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 19.07.2021.

- Datum licitacije: 26.07.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 19.07.2021.

- Datum licitacije: 23.07.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 16.07.2021.
 

- Datum licitacije: 23.07.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

 Datum objave: 16.07.2021.

- Datum licitacije: 23.07.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

 Datum objave: 16.07.2021.

- Datum licitacije: 23.07.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 16.07.2021.

- Datum licitacije: 27.07.2021. u 11h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 16.07.2021.

- Datum licitacije: 22.07.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenoj lokaciji.

Oglas

Datum objave: 15.07.2021.

- Datum licitacije: 16.07.2021. u 10h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 08.07.2021.

- Datum licitacije: 29.06.2021. u 10.30h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 23.06.2021.

- Datum licitacije: 28.06.2021. u 11h - "JKP Šumadija Kragujevac" Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora -lokal na "Bozman" groblju.

Oglas

Datum objave: 22.06.2021.

- Datum licitacije: 29.06.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 22.06.2021.

- Datum licitacije: 29.06.2021. u 11.00h - na pijaci "Aerodrom" Svetogorska br. 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog mesta sa pijačnom opremom -tezgom na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 22.06.2021.

- Datum licitacije: 29.06.2021. u 09.30h - na "Kvantaškoj" pijaci Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci.

Oglas

Datum objave: 21.06.2021.

- Datum licitacije: 25.06.2021. u 11.30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj".

Oglas

Datum objave: 21.06.2021.

- Datum licitacije: 25.06.2021. u 11.30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica".

Oglas

Datum objave: 21.06.2021.

- Datum licitacije: 25.06.2021. u 10.30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 21.06.2021.

- Datum licitacije: 25.06.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Oglas

Datum objave: 21.06.2021.


- Datum licitacije: 23.06.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenoj lokaciji.

Oglas

 Datum objave: 16.06.2021. 
 

- Datum licitacije: 24.06.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme putem javne licitacije usmenim nadmetanjem.

Oglas

 Datum objave: 16.06.2021. 

- Datum licitacije: 14.06.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenim lokacijama.

Oglas

Datum objave: 08.06.2021. 

- Datum licitacije: 11.06.2021. u 12h - u službenoj prostoriji preduzeća

Javna licitacija za davanje u zakup lokala od 25,20 m2 i lokala od 12,00 m2 na Bozman groblju, Kikindska bb.

Oglas

Datum objave: 03.06.2021. 

- Datum licitacije: 11.06.2021. u 10:30h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup lokala na pijacama "Erdoglija", "Aerodrom" i "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 03.06.2021.

- Datum licitacije: 26.05.2021. u 10:30h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup lokala na pijacama "Erdoglija", "Aerodrom" i "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 21.05.2021.

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 10h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Kvantaškoj" pijaci i pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 21.05.2021.
 

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 10:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme (zanatsko-neprehrambeni proizvodi i proizvodi domaće radinosti) na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 28.05.2021. u 09:30h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 27.05.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 
 

- Datum licitacije: 27.05.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 

- Datum licitacije: 27.05.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 20.05.2021. 

- Datum licitacije: 25.05.2021. u 11h - u službenoj prostoriji preduzeća

Javna licitacija za davanje u zakup lokala od 25,20 m2 i lokala od 12,00 m2 na Bozman groblju, Kikindska bb.

Oglas

Datum objave: 17.05.2021. 

- Datum licitacije: 29.04.2021. u 10h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Kvantaškoj" pijaci i pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 26.04.2021. 

- Datum licitacije: 29.04.2021. u 10:30h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 22.04.2021.
 

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 13h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 21.04.2021.
 

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 12:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme (zanatsko-neprehrambeni proizvodi i proizvodi domaće radinosti)na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 21.04.2021.
 

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 21.04.2021.

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 21.04.2021.
 

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 21.04.2021.
 

- Datum licitacije: 28.04.2021. u 09h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 21.04.2021. 

- Datum licitacije: 30.03.2021. u 10:30h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora (lokali) na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 24.03.2021. 

- Datum licitacije: 31.03.20201 u 10h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup lokala br. 17 na pijaci "Aerodrom", površine 57,47 m2 i poslovni prostor - restoran sa natkrivenom terasom površine 72,74 m2

Oglas

Datum objave: 24.03.2021. 

- Datum licitacije: 29.03.2021. u 10h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 19.03.2021.

- Datum licitacije: 29.03.2021. u 10:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme (zanatsko-neprehrambeni proizvodi i proizvodi domaće radinosti) na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 19.03.2021.

- Datum licitacije: 29.03.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 19.03.2021.
 

- Datum licitacije: 29.03.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 19.03.2021.

- Datum licitacije: 26.03.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 19.03.2021.

- Datum licitacije: 25.03.2021. u 10:30h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 18.03.2021.

- Datum licitacije: 26.03.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 18.03.2021.
 

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 10h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora (lokala) na "Aerodrom" i "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 19.02.2021.

- Datum licitacije: 25.02.2021. u 10:30h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora (lokala) na pijacama "Aerodrom" i "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 19.02.2021.

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 11:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

 Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

 Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 11:30h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme (zanatsko-neprehrambeni proizvodi i proizvodi domaće radinosti)na pijaci "Stanovo"

Oglas

 Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 25.02.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 25.02.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 26.02.2021. u 09:30h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 25.02.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 18.02.2021.

- Datum licitacije: 29.01.2021. u 10:45h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme (zanatsko-neprehrambeni proizvodi i proizvodi domaće radinosti)na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 22.01.2021.
 

- Datum licitacije: 29.01.2021. u 11:15h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 22.01.2021.   
 

- Datum licitacije: 29.01.2021. u 12h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 22.01.2021.   
 

- Datum licitacije: 29.01.2021. u 11h - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 22.01.2021.   

- Datum licitacije: 29.01.2021. u 10h - pijaca "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 22.01.2021.  

- Datum licitacije: 28.01.2021. u 11h - pijaca "Aerodrom" - Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 21.01.2021. 

- Datum licitacije: 28.01.2021. u 10h - "Kvantaška" pijaca - Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Kvantaškoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 21.01.2021. 


- Datum licitacije: 28.01.2021. u 12h - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 21.01.2021. 

- Datum licitacije: 14.01.2021. u 10h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup 2 poslovna prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 11.01.2021. 

- Datum licitacije: 29.12.2020 u 09h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta (Boks sa pijačnim mestom, pijačna mesta redni broj od 37-150) na Kvantaškoj pijaci, Skladišni centar bbбб

Oglas

Datum objave: 22.12.2020. 

- Datum licitacije: 30.12.2020. u 08:30h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom", lokal br. 14 površine 20,5 m2 i pijačno mesto na Šarenoj pijaci, površine 4,00 m2

Oglas

Datum objave: 18.12.2020.
 - Datum licitacije: 26.11.2020. u 10h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Aerodrom

Oglas

Datum objave: 20.11.2020. 

- Datum licitacije: 26.11.2020. u 8.30h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Erdoglija

Oglas

Datum objave: 20.11.2020. 

- Datum licitacije: 26.11.2020. u 8h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Bresnica

Oglas

Datum objave: 20.11.2020.  

- Datum licitacije: 26.11.2020. u 8.15 i 8.20h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Stanovo

Oglas 1

Oglas 2

Datum objave: 20.11.2020.  

- Datum licitacije: 27.11.2020. u 8h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora Aerodrom

Oglas

Datum objave: 20.11.2020. 

- Datum licitacije: 26.11.2020. u 12h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za izdavanje tezgi i lokala u službenim prostorijama "Šarene" pijace

Oglas

Datum objave: 20.11.2020.

- Datum licitacije: 27.11.2020. u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za prodaju sredstava preduzeća kao sekundarne sirovine-staro gvožđe i lim

Oglas

Datum objave: 18.11.2020. 

- Datum licitacije: 29.10.2020. u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave: 21.10.2020. 

- Datum licitacije: 29.10.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave: 21.10.2020.

- Datum licitacije: 29.10.2020. u 10h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom", lokal br. 26 površine 21 mi magacinski prostor površine 21,46 m2

Oglas

Datum objave: 12.10.2020. 

- Datum licitacije: 20.10.2020 u 10h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave: 12.10.2020. 

- Datum licitacije: 16.10.2020. u 10:30h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo" za prodaju zanatsko-neprehrambenih proizvoda i proizvoda domaće radinosti.

Oglas

Datum objave: 09.10.2020.

- Datum licitacije: 16.10.2020. u 10h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo".

Oglas

Datum objave: 09.10.2020.
 

- Datum licitacije: 16.10.2020. u 12h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnoh prostora na pijaci "Erdoglija".

Oglas

Datum objave: 09.10.2020.

- Datum licitacije: 16.10.2020. u 11:00h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 09.10.2020.

- Datum licitacije: 14.10.2020. u 10h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom", lokal br. 16 površine 17,5 m2

Oglas

Datum objave:  05.10.2020.

- Datum licitacije: 30.09.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom", lokal br. 15 površine 16,5 m2

Oglas

 Datum objave:  23.09.2020.

- Datum licitacije: 29.09.2020. u 10h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom", lokal br. 13 površine 21 m2

Oglas

Datum objave:  21.09.2020.  

- Datum licitacije: 29.09.2020. u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 
 

- Datum licitacije: 28.09.2020. u 11:15h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo" za prodaju neprehrambene robe.

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 

- Datum licitacije: 28.09.2020. u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 

- Datum licitacije: 28.09.2020 u 12h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnoh prostora na pijaci "Erdoglija".

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 

- Datum licitacije: 28.09.2020. u 10h - pijaca Bubanj, Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 
 

- Datum licitacije: 28.09.2020. u 10:30h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 

- Datum licitacije: 29.09.2020. u 10:30h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave:  18.09.2020. 

- Datum licitacije: 24.09.2020 u 11h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave:  16.09.2020. 

- Datum licitacije: 28.08.2020. u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave:  24.08.2020. 

- Datum licitacije: 27.08.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom".

Oglas

Datum objave:  19.08.2020.

- Datum licitacije: 27.08.2020 u 10h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnoh prostora na pijaci "Erdoglija".

Oglas

Datum objave:  19.08.2020.

- Datum licitacije: 25.08.2020. u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora (7 pijačnih tezgi) na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  18.08.2020.

- Datum licitacije: 25.08.2020. u 10h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora (3 pijačne tezge) na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  18.08.2020.

- Datum licitacije: 25.08.2020. u 12h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

 Datum objave:  18.08.2020.

- Datum licitacije: 21.08.2020 u 11h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

 Datum objave:  14.08.2020.

- Datum licitacije: 05.08.2020. u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave:  29.07.2020.
 

- Datum licitacije: 30.07.2020 u 10h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave:  22.07.2020. 
 

- Datum licitacije: 29.07.2020 u 12h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnoh prostora na pijaci "Erdoglija"

Oglas

 Datum objave:  22.07.2020.
 

- Datum licitacije: 30.07.2020. u 12h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  22.07.2020. 
 

- Datum licitacije: 29.07.2020. u 10h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora (jedan lokal br. 11, površine 21m2) na pijaci "Aerodrom"

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora (jedan lokal br. 1A-2b, površine 23,17m2) na "Šarenoj" pijaci.

Oglas

 

 Datum objave:  22.07.2020.

- Datum licitacije: 29.07.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  22.07.2020. 

- Datum licitacije: 20.07.2020 u 09h - pijaca Aerodrom, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenim lokacijama.

Oglas

Datum objave:  14.07.2020.

- Datum licitacije: 17.07.2020. u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora (10 pijačnih tezgi) na pijaci "Stanovo"

Oglas

 Datum objave:  13.07.2020.

- Datum licitacije: 17.07.2020. u 10h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora (4 pijačne tezge) na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  13.07.2020.

- Datum licitacije: 08.07.2020. u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  01.07.2020.

- Datum licitacije: 07.07.2020. u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  30.06.2020.

- Datum licitacije: 09.07.2020. u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave:  30.06.2020.  

- Datum licitacije: 10.07.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  30.06.2020. 

- Datum licitacije: 03.07.2020 u 11h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave:  29.06.2020.

- Datum licitacije: 07.07.2020. u 10h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  29.06.2020.

- Datum licitacije: 07.07.2020. u 12h - pijaca Bubanj, Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  29.06.2020.

- Datum licitacije: 30.06.2020. u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  25.06.2020.   

- Datum licitacije: 29.06.2020 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci. 

Oglas

Datum objave:  23.06.2020.  

- Datum licitacije: 26.06.2020 u 11h - pijaca Bubanj, Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  19.06.2020.  
 

- Datum licitacije: 19.06.2020 u 12h - pijaca Aerodrom, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenim lokacijama.

Oglas

Datum objave:  12.06.2020.  
 

- Datum licitacije: 18.06.2020 u 11h - pijaca Erdoglija, Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave:  12.06.2020.  

- Datum licitacije: 22.06.2020 u 11h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave:  12.06.2020.  

- Datum licitacije: 17.06.2020 u 12h - pijaca Bubanj, Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  10.06.2020.  

- Datum licitacije: 17.06.2020 u 11h - pijaca Stanovo, Kraljevačkog bataljona

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  10.06.2020. 

- Datum licitacije: 17.06.2020 u 10h - pijaca Bresnica, Radomira Bugarskog bb

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  10.06.2020. 

- Datum licitacije: 12.06.2020 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora sa pripadajućom opremom na pijaci "Šarena"

Oglas

Datum objave:  05.06.2020.

- Datum licitacije: 10.06.2020 u 10h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar bb

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave:  04.06.2020.
 

- Datum licitacije: 05.06.2020 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska br.12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  28.05.2020.

- Datum licitacije: 05.06.2020 u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  28.05.2020.

Datum licitacije: 29.05.2020 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska br.12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom" i "Erdoglija"

Oglas

Datum objave:  26.05.2020.

Datum licitacije: 25.05.2020 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska br.12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  15.05.2020.

Datum licitacije: 18.05.2020 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska br.12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave:  11.05.2020.

- Datum licitacije: 20.03.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave:  13.03.2020.

- Datum licitacije: 13.03.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  06.03.2020.

- Datum licitacije: 13.03.2020 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora sa pripadajućom opremom na pijaci "Šarena"

Oglas

Datum objave:  06.03.2020.

- Datum licitacije: 11.03.2020 u 12h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave:  03.03.2020.

- Datum licitacije: 05.03.2020 u 11h - pijaca Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  25.02.2020.

- Datum licitacije: 28.02.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  24.02.2020.
 

- Datum licitacije: 04.03.2020 u 12h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  21.02.2020.
 

- Datum licitacije: 04.03.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  21.02.2020.

- Datum licitacije: 03.03.2020 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora sa pripadajućom opremom na pijaci "Šarena"

Oglas

Datum objave:  21.02.2020.

- Datum licitacije: 20.02.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave:  12.02.2020. 

- Datum licitacije: 10.02.2020 u 12h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave:  30.01.2020.
 

- Datum licitacije: 03.02.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave:  23.01.2020.

- Datum licitacije: 03.02.2020 u 10h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave:  23.01.2020.

- Datum licitacije: 04.02.2020 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora sa pripadajućom opremom na pijaci "Šarena"

Oglas

Datum objave:  22.01.2020.

- Datum licitacije: 30.01.2020 u 11h - pijaca Centar, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Centar", "Aerodrom" i "Šarena"

 Oglas

Datum objave:  21.01.2020.