Lični podaci

Ime i prezime: Marko Vujnović
e-mail: marko.vujnovic@jkpsumadija.rs
Datum rođenja: 07.06.1971. godine

Obrazovanje

Visoka škola: Mašinski fakultet u Kragujevcu
Stečeno obrazovanje: Diplomirani inženjer mašinstva

Radno iskustvo

1999-2002 - "EKOS osiguranje" AD Beograd - Direktor ekspoziture
2008-2016 - "ŠUMADIJA SIGNAL" AD/DOO Kragujevac - Direktor i Predsednik UO
2002-2016 - "VV INFO" doo Kragujevac - Direktor, vlasnik
2016-2019 - "Biznis inovacioni centar" doo Kragujevac - Direktor
2019-2021 - "Slobodna zona Šumadija" doo Kragujevac - Direktor
2021- i dalje - JKP Šumadija Kragujevac - Direktor

Ostalo

Članstvo u profesionalnim organizacijama: Član Rotary Club-a Kragujevac od 2012. godine, član Saveta FILUM-a od 2021. godine
Strani jezici: engleski (nivo C1)
Bračni status: oženjen, otac dvoje dece