Image

           Za potrebe obavljanja komunalne delatnosti kontrole i naplate parkiranja na javnim parkiralištima, kao i za poslove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila, Odlukom Skupštine grada Kragujevca dana 27.06.2003. godine osnovano je preduzeće JKP “Parking servis Kragujevac” . Poslednja izmena Odluke o osnivanju izvršena je u 2016. godini.

            Pretežna delatnost preduzeća je  - Usluge u drumskom saobraćaju.

            Od 03.01.2019.godine u postupku statusne promene pripajanja posluju u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor parkinga. 

            Osnovna delatnost Sektora parkinga je:

  • upravljanje i korišćenje javnih garaža i prostora za parkiranje na teritoriji grada Kragujevca
  • uklanjanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju pešački i kolski saobraćaj i opterećuju javne površine
  • drugi poslovi koji se odnose na rad parkirališta

            U nadležnosti Sektora parkinga su:

  • Služba opštih parkirališta
  • Služba posebnih parkirališta
  • Služba odnošenja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila 

            Rukovodilac Sektora parkinga je Gordana Todorović, dipl.ing. informatike.

   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs   E-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs