Image

            U delatnosti pogrebnih i srodnih usluga, Odlukom Skupštine grada Kragujevca broj 351455/8902 od 09.11.1989. godine delatnost je organizovana osnivanjem JKP „Gradska groblja“ Kragujevac u cilju obavljanja pogrebne delatnosti, koja obuhvata sahranjivanje, održavanje i staranje o grobljima grada Kragujevca.

            U svom radu, JKP „Gradska groblja“ nadležno je za 4 (četiri) groblja: Varoško, Sušičko, Palililulsko i Bozman groblje, ukupne površine 23.366 hektara na teritoriji grada Kragujevca.

            Od 03.01.2019.godine u postupku statusne promene pripajanja posluju u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor grobalja.

            U sektoru Groblja obavljaju se poslovi sahranjivanja, prevoza pokojnika, održavanje groblja, poslovi uređenja grobnih mesta i grobnica, izrada spomenika i parterne galanterije.

            Usluge sahranjivanja vrše se u skladu sa Odlukom o sahranjivanju („Sl.list grada Kragujevca“ br.8/98). Sahrane se obavljaju svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova (osim nedeljom, 1.januara, na dan Božića. Veliki petak i Uskrs). Dežurstvo je organizovano 24 časa.

            Usluga prevoza i preuzimanja pokojnika vrši se na teritoriji Republike Srbije i inostranstva. Pokojnici koji preminu u Kliničkom centru Kragujevac prevoze se u mrtvačnicu na Bozman groblju odakle rodbina vrši preuzimanje.

            Delatnost se obavlja na 4 lokacije i to:

  • Varoško groblje
  • Palilulsko groblje
  • Bozman groblje
  • Sušičko groblje

 

            Rukovodilac sektora grobalja je Jelena Stevanović, dipl.hemičar

      e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rse-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs
 

            Upravnik Varoškog i Palilulskog groblja je Ivan Đokić.

            Kontakt: 034/305-880


            Upravnik Bozman i Sušičkog groblja je Dejan Vasiljević.

            Kontakt: 034/370-022