Image

          Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 29.04.1997. године основано је предузеће ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац које делатност обавља у градским насељима: Центар, Бубањ, Ердоглија, Станово, Аеродром, Багремар, Бресница и на локацији Кванташке и сточне пијаце у Индустријској зони у Крагујевцу. Зграда пословних услуга ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац сврстава се у културно добро града Крагујевца о чијем очувању и заштити брине ''Завод за заштиту споменика културе'' Крагујевац. Предузеће ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујева основано је и послује у циљу обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на њима на територији града Крагујевца у складу са законом и Одлуком о пијацама у циљу задовољења потреба корисника услуга.

            Од 03.01.2019.године у поступку статусне промене припајања послују у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор пијаца.

            Основна делатност Сектора пијаца је трговина на мало, односно издавање пијачног простора – пијачних тезги, пијачних места, адаптираних пијачних места и локала ради продаје робе (прехрамбене и непрехрамбене) на мало и боксева и кавеза ради продаје на велико прехрамбене робе.

            Тржнице своју делатност обављају на 9 пијаца у граду.

            Руководилац Сектора пијаца је Ана Вујичић, дипл. економиста

            E-mail: ana.vujicic@jkpsumadija.rs