Функционисање система ГПС/ГПРС мониторинг
Систем ГПС/ГПРС МОНИТОРИНГ омогућује:

1) Инспекцију/праћење:

Рута, односно редослед станица (контејнера) и планирано време задржавања на свакој станици, Реализације планиране руте, односно приказ извештаја планирано-реализовано:
- по станицама и времену задржавања
- приказ (упозорење) одступања од планиране руте
Евидентирање/приказ специјалних локација:
- вага
- депонија
- ЈКП Чистоћа - гаража
Приказ :
- пређени км између две релације,
- количина отпада по пређеном км,
- количина отпада по литру горива - нафте,
- потрошња горива - нафте по км,
- потрошња горива - нафте по возачу,
- потрошња горива - нафте по возилу

2) Оптимизацију:
- ревизија рупа и евентуална оптимизација,
- потрошње горива по возилу,
- оптерећења возила

Општи циљ пројекта :

- оптимизација управљања комуналним отпадом на целој територији града Крагујевца
- оптимална подела територије града на реоне
- оптимална динамика пражњења посуда ПСС (посуда за сакупљање смећа-контејнера)
Центар за сакупљање и привремено складиштење отпада

Услужни контакт центар