Оглас

18.02.0219

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

05.02.0219

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

04.02.0219

Јавна лицитација за закуп пијачног простора на пијаци Центар

Оглас

04.02.0219

Допуна - Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Допуна огласа

31.01.0219

Јавна лицитација за закуп пословних просторија: Кикиндска и Светозара Марковића

Оглас

30.01.0219

Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Оглас

25.01.0219

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Аеродром

Пријавa

Оглас

22.01.2019

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора

Пријаве

Давање у закуп пословног простора